Čo dokážete odmerať, viete aj zlepšiť.

MAPOVANIE HODNÔT PODĽA BARRETTOVEJ METÓDY

Barrettove analytické nástroje sú efektívny a celosvetovo uznávaný spôsob, ako môžete efektívne zmapovať kultúru vo firme, organizácii alebo osobné hodnoty u vašich lídrov. Výsledkom takéhoto mapovania je podrobná diagnostika človeka alebo skupiny ľudí, ktorá sa opiera o viac ako 23-ročné skúsenosti práce s firemnými a osobnými hodnotami. Ak rozumieme hodnotovému systému zamestnancov a manažérov, dokážeme pomôcť lídrom vytvárať firemnú kultúru, v ktorej ľudia radi pracujú a naplno prispievajú k dosahovaniu firemných cieľov. 

VÝHODY MAPOVANIA HODNÔT PODĽA BARRETTOVEJ METÓDY

rýchle a jednoduché dotazníky (15 min/osoba) 

možnosť porovnať vývoj firemnej kultúry v čase a nastaviť si cieľ

dotazníky v slovenskom aj v anglickom jazyku

podrobná diagnostika výsledkov – zhodnotenie aktuálnej atmosféry vo firme

interpretácia výsledkov certifikovaným konzultantom s 20-ročnou praxou

podpora pri rozvoji firemnej kultúry v praxi – od analytiky ku konkrétnym krokom

MASLOWOVA PYRAMÍDA A BARRETTOV MODEL

Barrettov model bol predstavený v roku 1997, pričom inšpiráciou pre Richarda Barretta sa stala práca amerického psychológa Abrahama Harolda Maslowa a jeho Maslowova pyramída potrieb (1943). Aj keď Barrettov model postavený na ľudských potrebách a hodnotách ostal od začiatku svojho zavedenia do praxe vo svojej podstate nemenný, jeho jednotlivé časti a analytické nástroje sa v čase vyvíjali. Aj preto je Barrettov model obľúbený vo firmách po celom svete, pretože riaditelia ľudských zdrojov a vrcholoví lídri nám dôverujú, že dokážeme pružne reagovať na aktuálne ekonomické podmienky a globálne trendy.

Prečítajte si rozhovor s Richardom Barrettom

BARRETTOV MODEL

Keď si ľudia uvedomia, aké sú ich osobné hodnoty a začnú podľa nich žiť, vyberajú si  prácu a firmy, v ktorých môžu svoje hodnoty uplatňovať v čo najväčšej miere. Takýto zamestnanec je výhrou pre obe strany. Ak pracujete vo firme s firemnou kultúrou, s ktorou sa viete stotožniť, pretože je blízka vašim osobným hodnotám a presvedčeniam, stane sa z vás výkonný a spokojný zamestnanec. Spoločnosť Barrett Values sa viac ako 23 rokov venuje firemnej kultúre, skúmaniu hodnôt a chápaniu ľudskej motivácie vo firemnom prostredí. Jej metodológiu využilo už viac ako 6 000 firiem a do testovania osobných a firemných hodnôt sa zapojilo viac ako 3 milióny ľudí na celom svete. Na slovenskom trhu jej široké spektrum nástrojov a dotazníkov ponúka cez spoločnosť Uplift Consulting s.r.o. a certifikovaným garantom je leadership konzultantka Vladimíra Neuschlová.  

SITUÁCIE, PRI KTORÝCH VYUŽÍVAJÚ FIRMY BARRETTOV MODEL

ORGANIZAČNÝ RAST

Rozvoj firemnej kultúry

Angažovanosť zamestnancov

Manažment zmeny

Zlučovanie a akvizície firiem 

Interná reorganizácia oddelení

Rôznorodosť a inklúzia

ROZVOJ LÍDROV

Líderšip koučing

Nástupníctvo a výmena CEO

Generačná výmena

Rozvoj talentov

Obsadzovanie kľúčových pozícií 

Podpora komunikácie v líderšip tíme

BIZNIS PROCESY

Manažment značky

Strategické plánovanie

Získavanie nových trhov

Lojalita zákazníkov

Risk manažment

Etika a dodržiavanie pravidiel