Čo dokážete odmerať, viete aj zlepšiť.

MAPOVANIE HODNÔT PODĽA BARRETTOVEJ METÓDY

Barrettove analytické nástroje sú efektívny a celosvetovo uznávaný spôsob, ako môžete efektívne zmapovať kultúru vo firme, organizácii alebo osobné hodnoty u vašich lídrov. Výsledkom takéhoto mapovania je podrobná diagnostika človeka alebo skupiny ľudí, ktorá sa opiera o viac ako 23-ročné skúsenosti práce s firemnými a osobnými hodnotami. Ak rozumieme tomu, na čom ľuďom záleží, dokážeme pomôcť lídrom vytvárať firemnú kultúru, v ktorej ľudia radi pracujú a naplno prispievajú k dosahovaniu firemných cieľov. 

MASLOWOVA PYRAMÍDA A BARRETTOV MODEL

Barrettov model bol predstavený v roku 1997, pričom inšpiráciou pre Richarda Barretta sa stala práca amerického psychológa Abrahama Harolda Maslowa a jeho Maslowova pyramída potrieb (1943). Aj keď Barrettov model postavený na ľudských potrebách a hodnotách ostal od začiatku svojho zavedenia do praxe vo svojej podstate nemenný, jeho jednotlivé časti a analytické nástroje sa v čase vyvíjali. Aj preto je Barrettov model obľúbený vo firmách po celom svete, pretože riaditelia ľudských zdrojov a vrcholoví lídri nám dôverujú, že dokážeme pružne reagovať na aktuálne ekonomické podmienky a globálne trendy.

NAJČASTEJŠIE SITUÁCIE, PRI KTORÝCH VYUŽÍVAJÚ FIRMY DIAGNOSTIKU NA ZÁKLADE HODNÔT

ORGANIZAČNÝ RAST

Rozvoj firemnej kultúry

Angažovanosť zamestnancov

Manažment zmeny

Zlučovanie a akvizície firiem 

Interná reorganizácia oddelení

Rôznorodosť a inklúzia

ROZVOJ LÍDROV

Líderšip koučing

Nástupníctvo a výmena CEO

Generačná výmena

Rozvoj talentov

Obsadzovanie kľúčových pozícií 

Podpora komunikácie v líderšip tíme

BIZNIS PROCESY

Manažment značky

Strategické plánovanie

Získavanie nových trhov

Lojalita zákazníkov

Risk manažment

Etika a dodržiavanie pravidiel

“Zdravú firemnú kultúru a jasne nastavené hodnoty vnímam ako základ fungovania a úspechu našej spoločnosti. Ovplyvňujú nielen naše strategické rozhodnutia, ale aj každodenné chovanie vo firme a pred zákazníkom. Pre efektívne stotožnenie a praktické uchopenie  firemných hodnôt v tímoch na Slovensku aj v Českej republike sme urobili testovanie hodnôt podľa Barrettovej metódy a výsledky rozobrali v úzkom kruhu lídrov. Výsledkom bol akčný plán, ktorý postupne zavádzame do praxe.” Miroslav, CEO

VÝHODY MAPOVANIA HODNÔT PODĽA BARRETTOVEJ METÓDY

rýchle a jednoduché dotazníky

(15 min/osoba) 

podrobná diagnostika výsledkov

interpretácia výsledkov certifikovaným konzultantom

porovnávanie vývoja v čase

dotazníky aj v slovenskom jazyku

podpora pri zavádzaní výsledkov do praxe

“Keď som prišiel na koučing, pracoval som pre spoločnosť so špecifickou firemnou kultúrou. V tom čase som chvíľu pochyboval  o svojej schopnosti prispieť k napredovaniu firmy a využiť pritom svoj úplný potenciál. Už prvé stretnutie mi pomohlo dať si veci do perspektívy. Usporiadať moje obavy do zvládnuteľných kúskov a zadefinovať svoje ďalšie kroky so zameraním na celkovú rovnováhu a nie lokálny perfekcionizmus. ” Stanislav, IT konzultant