Čo dokážete odmerať, viete aj zlepšiť.

TESTOVANIE PODĽA BARRETTOVEJ METÓDY

Barrettove analytické nástroje sú efektívny a celosvetovo uznávaný spôsob, ako môžete jednoducho otestovať firmu, organizáciu alebo jednotlivca. Výsledkom testovania je podrobná diagnostika človeka alebo skupiny ľudí, ktorá sa opiera o viac ako 23-ročné skúsenosti z testovania a intenzívnej podpory pri zavádzaní výsledkov testovania do reálneho života firiem a ľudí.

MASLOWOVA PYRAMÍDA A BARRETTOV MODEL

Barrettov model bol predstavený v roku 1997, pričom inšpiráciou pre Richarda Barretta sa stala práca amerického psychológa Abrahama Harolda Maslowa a jeho Maslowova pyramída potrieb (1943). Aj keď Barrettov model postavený na ľudských potrebách a hodnotách ostal od začiatku svojho zavedenia do praxe vo svojej podstate nemenný, jeho jednotlivé časti a analytické nástroje sa v čase vyvíjali. Aj preto je Barrettov model obľúbený vo firmách po celom svete, pretože riaditelia ľudských zdrojov a vrcholoví lídri nám dôverujú, že dokážeme pružne reagovať na aktuálne ekonomické podmienky a globálne trendy.

NAJČASTEJŠIE SITUÁCIE, PRI KTORÝCH VYUŽÍVAJÚ FIRMY TESTOVANIE

ORGANIZAČNÝ RAST

Rozvoj firemnej kultúry

Angažovanosť zamestnancov

Manažment zmeny

Zlučovanie a akvizície firiem 

Interná reorganizácia oddelení

Rôznorodosť a inklúzia

ROZVOJ LÍDROV

Líderšip koučing

Nástupníctvo a výmena CEO

Generačná výmena

Rozvoj talentov

Obsadzovanie kľúčových pozícií 

Podpora komunikácie v líderšip tíme

BIZNIS PROCESY

Manažment značky

Strategické plánovanie

Získavanie nových trhov

Lojalita zákazníkov

Risk manažment

Etika a dodržiavanie pravidiel

“Zdravú firemnú kultúru a jasne nastavené hodnoty vnímam ako základ fungovania a úspechu našej spoločnosti. Ovplyvňujú nielen naše strategické rozhodnutia, ale aj každodenné chovanie vo firme a pred zákazníkom. Pre efektívne stotožnenie a praktické uchopenie  firemných hodnôt v tímoch na Slovensku aj v Českej republike sme urobili testovanie hodnôt podľa Barrettovej metódy a výsledky rozobrali v úzkom kruhu lídrov. Výsledkom bol akčný plán, ktorý postupne zavádzame do praxe.” Miroslav, CEO

VÝHODY TESTOVANIA PODĽA BARRETTOVEJ METÓDY

“Keď som prišiel na koučing, pracoval som pre spoločnosť so špecifickou firemnou kultúrou. V tom čase som chvíľu pochyboval  o svojej schopnosti prispieť k napredovaniu firmy a využiť pritom svoj úplný potenciál. Už prvé stretnutie mi pomohlo dať si veci do perspektívy. Usporiadať moje obavy do zvládnuteľných kúskov a zadefinovať svoje ďalšie kroky so zameraním na celkovú rovnováhu a nie lokálny perfekcionizmus. ” Stanislav, IT konzultant