Diagnostika firemnej kultúry a leadership development

Na čom ľuďom skutočne v živote záleží?

Čo budú musieť robiť lídri v budúcnosti inak, aby si získali dôveru ľudí? 

Kedy podávame v práci optimálny výkon a sme motivovaní prispieť k niečomu väčšiemu, ako sme my sami? 

Podobné otázky sa omnoho častejšie pýtajú riaditelia firiem, manažéri, podnikatelia, personalisti, politici, športoví tréneri, učitelia a vlastne ktokoľvek, komu otázka leadershipu a napĺňania ľudského potenciálu nie je ľahostajná. 

Firma dokáže prežiť akúkoľvek krízu, ak ju riadia odolní a empatickí lídri. Reziliencia a empatia sú kľúčové leadership zručnosti 21. storočia.

Otestujte firemnú kultúru, aby ste zistili, aké prostredie motivuje vašich zamestnancov k najlepším pracovným výkonom.

#motivácia

Rozvíjajte svojich lídrov v súlade s firemnou kultúrou, ktorá podporuje vašu firemnú stratégiu a ciele. 

#rozvojlídrov

Budujte atraktívny firemný brand, ktorý pritiahne nových zákazníkov a rôznorodý talent.  

#firemnáznačka  

Názory a rôzne presvedčenia ľudí rozdeľujú, hodnoty ich môžu spojiť. 

REFERENCIE A SPOLUPRÁCA

Podľa štúdie spoločnosti Gallup, manažér (nadriadený) má vo svojich rukách viac ako 70% angažovanosti svojich zamestnancov. 

POMÁHAME VO SVETE

PREČÍTAJTE SI NAŠE ČLÁNKY NA TÉMU FIREMNÁ KULTÚRA A LEADERSHIP