FIREMNÁ KULTÚRA: AKO ÚSPEŠNÉ FIRMY DOSAHUJÚ EŠTE VÄČŠIE ÚSPECHY

Na čom ľuďom skutočne v živote záleží?

Kedy podávame v práci optimálny výkon a sme motivovaní prispieť k niečomu väčšiemu, ako sme my sami? 

Podobné otázky sa stále častejšie pýtajú riaditelia firiem, manažéri, personalisti, politici, športoví tréneri, učitelia a vlastne ktokoľvek, komu otázka osobnej motivácie a napĺňania ľudského potenciálu nie je ľahostajná. 

Firma dokáže prežiť akúkoľvek krízu, ak je na ňu pripravená. 

Finančne, organizačne, procesne a emocionálne.

Otestujte firemnú kultúru, aby ste zistili, aké prostredie motivuje vašich zamestnancov k najlepším pracovným výkonom.

#motivácia

Rozvíjajte svojich lídrov v súlade s firemnou kultúrou, ktorá podporuje vašu firemnú stratégiu. 

#rozvojlídrov

Budujte atraktívny firemný brand, ktorý pritiahne nových zákazníkov a rôznorodý talent.  

#firemnáznačka  

Názory a rôzne presvedčenia ľudí rozdeľujú, hodnoty ich môžu spojiť. 

FIREMNÉ A OSOBNÉ HODNOTY

Keď si ľudia uvedomia, aké sú ich osobné hodnoty a začnú podľa nich žiť, vyberajú si firmy, v ktorých môžu svoje hodnoty uplatňovať v čo najväčšej miere. Takýto zamestnanec je výhrou pre obe strany. Ak pracuje vo firme s firemnou kultúrou, s ktorou sa vie stotožniť, pretože je blízka jeho osobným hodnotám, stane sa z neho výkonný a lojálny zamestnanec. Existuje niekoľko overených spôsobov, ako pomôcť lídrom na všetkých úrovniach manažmentu rozvíjať tému osobných alebo firemných hodnôt. A budovať silnú firemnú kultúru. Spoločnosť Barrett Values sa viac ako 23 rokov venuje firemnej kultúre, skúmaniu hodnôt a chápaniu ľudskej motivácie. Jej metodológiu využilo už viac ako 6000 firiem a do testovania firemnej kultúry sa zapojilo viac ako 3 milióny ľudí na celom svete. Na slovenskom trhu jej široké spektrum nástrojov a dotazníkov ponúka cez spoločnosť Uplift Consulting s.r.o. Barrettovu metódu možno využiť napríklad v individuálnom koučingu, pri manažérskej 360-tke, alebo pri testovaní firemnej kultúry a nastavovaní jej rozvoja. 

“Zdravú firemnú kultúru a jasne nastavené hodnoty vnímam ako základ fungovania a úspechu našej spoločnosti. Ovplyvňujú nielen naše strategické rozhodnutia, ale aj každodenné chovanie vo firme a pred zákazníkom. Pre efektívne stotožnenie a praktické uchopenie  firemných hodnôt v tímoch na Slovensku aj v Českej republike sme urobili testovanie hodnôt podľa Barrettovej metódy a výsledky rozobrali v úzkom kruhu lídrov. Výsledkom bol akčný plán, ktorý postupne zavádzame do praxe.” Miroslav, CEO

ZNAČKY, KDE SME UŽ BOLI